لیست قیمت ترودات (اتریش) بروزرسانی قیمت ها 97/9/19

برندشکل هندسیسایز (میلیمتر)قیمت (تومان)
ترودات 4910مستطیل10×2746/000
ترودات 4911مستطیل14×3849/000
ترودات 4912مستطیل18×4767/000
ترودات 4913مستطیل22×5881/000
ترودات 4941مستطیل24×4197/000
ترودات 4929مستطیل30×50113/000
ترودات 46030دایره3076/000
ترودات 4642دایره42115/000
ترودات 4923مریع30×3087/000
ترودات 4924مربع40×40122/000
  • جهت سفارش با شماره 09125533203 تماس بگیرید
  • ارسال به سراسر نقاط ایران

لیست قیمت شاینی (تایوان) بروزرسانی قیمت ها 97/9/19

برندشکل هندسیسایز (میلیمتر)قیمت (تومان)
شاینی S841مستطیل10×2749/000
شاینی S842مستطیل14×3852/000
شاینی S843مستطیل18×4768/000
شاینی S844مستطیل22×5885/000
شاینی S826مستطیل25×4595/000
شاینی S827مستطیل30×50117/000
شاینی R532دایره3284/000
شاینی R542دایره42119/000
شاینی S530مریع32×3290/000
شاینی S542مربع42×42121/000
  • جهت سفارش با شماره 09125533203 تماس بگیرید
  • ارسال به سراسر نقاط ایران

لیست قیمت موبی (ترکیه) بروزرسانی قیمت ها 97/9/19

برندشکل هندسیسایز (میلیمتر)قیمت (تومان)
موبی C10مستطیل10×2726/000
موبی C20مستطیل14×3829/000
موبی C30مستطیل18×4735/000
موبی C40مستطیل22×5844/000
موبی C52مستطیل25×4554/000
موبی C53مستطیل30×5060/000
موبی Rc 30دایره3049/000
موبی Rc 40دایره4064/000
سرداس 930مریع30×3039/000
سرداس 940مربع40×4056/000
  • جهت سفارش با شماره 09125533203 تماس بگیرید
  • ارسال به سراسر نقاط ایران

لیست قیمت ژلاتین ساده با دسته پلاستیکی بروزرسانی قیمت ها 97/9/19

دسته مهر سادهشکل هندسیسایز (میلیمتر)قیمت (تومان)
ساده پلاستیکیمستطیل40×1510/000
ساده پلاستیکیمستطیل41×2412/000
ساده پلاستیکیمستطیل58×2215/000
ساده پلاستیکیمستطیل50×3018/000
ساده پلاستیکیمستطیل75×3836/000
ساده پلاستیکیمربع39×3919/000
ساده پلاستیکیدایره4019/000
ساده پلاستیکیدایره3212/000
  • جهت سفارش با شماره 09125533203 تماس بگیرید
  • ارسال به سراسر نقاط ایران